In 1974 ontvingen wij 36 terugmeldingen van vogels die geringd werden in de A. W.— duinen en nog 4 terugmeldingen van “Elders” geringde vogels. Hieronder waren weer enige interessante terugmeldingen, zoals 1 Ransuil uit België, 1 Veldleeuwerik uit Denemarken, een minstens 5 jaar oude Graspieper uit Afrika en een Graspieper uit Denemarken.