In de middag van 3 november 1973 werd met een mistnet in de geul-4 poelen van het infiltratiegebied een Buidelmees gevangen en geringd. Aangezien deze vogel de 10de ringvangst en het 20ste geval voor Nederland betrof werd de vogel vóór het loslaten uitvoerig beschreven, gemeten en gefotografeerd.