In het jaarverslag van 1972 werden voor het eerst de ringgegevens van de “Elders” geringde vogels vermeld. Tevens werd een overzicht gegeven van alle vogels welke buiten de A. W. duinen geringd werden in de jaren 1958 t/m 1971.