Dit gebied, groot ca. 350 ha, is niet toegankelijk voor het publiek. Het wordt begrensd in het noorden door de Zeeweg, in het oosten door het bos van “Middenduin”, in het zuiden (van oost naar west gaande) deels door de spoorlijn Overveen-Zantvoort en verder door de rand van de bebouwing van Zantvoort, in het westen door de terreinen van het Circuit en de Campings. In het onderzochte gebied is begrepen het voor het publiek niet toegankelijke deel van “Middenduin” van Staatsbosbeheer; dit stuk wordt pegrensd in het noorden door de Zeeweg, in het zuiden door de Populierenlaan en (in oostelijke richting gaande) het pad ongeveer in het verlengde daarvan; de oostgrens is het verharde pad, dat naar de zeeweg loopt