Evenals in voorgaande jaren zijn ook nu in dit verslag de resultaten opgenomen van enige onderzoekjes die door één of meerdere personen apart verricht zijn. De verslagen van deze onderzoekjes zijn woordelijk overgenomen en geheel voor verantwoording van de respektievelijke onderzoekers. De veldwaarnemingen zijn samengesteld uit de gegevens van de heren F. J. Koning, P. C. van Spanje, T. M. van Spanje, H. Vader, K. Vlaanderen, J. Walters en mevrouw F. J. Vlaanderen- Daatselaar.