Tijdens tellingen en inventarisaties werd regelmatig hinder ondervonden van duinbezoekers, de trimmers nemen hierbij een bizondere plaats in.