De grenzen van het terrein worden gevormd door het Barnaartkanaal, Rechte Schusterkanaal tot viersprong, Geul 25, toevoersloot door Zwarteveld, van de plaats waar het Zwarteveldkanaal het dichtst bij de weg komt een denkbeeldige lijn naar noord tot een onverhard wandelpad, dit wandelpad tot de Renbaan en van daar een stukje toevoersloot tot het Barnaartkanaal. In het terrein komen de volgende terreinnamen voor:Klompenpan, Boerenpan, van Heeckerenspannetje, Hazenhoek en Punt v. h. Verbrede.