De grenzen worden gevormd door het Nieuwkanaal, Pannelanderweg, paardenpad,bosgrens van het zuidelijk deel van Panneland, bosgrens van oostelijk deel van Zegvelderbos, Haverbaan, Oosterkanaal, Kerklaan, oostelijk grensraster tot pad noord van Zandgat, bosgrens tot 100 m. noord van Pannelanderweg, Verlengde Oosterkanaal tot paardenpad, bosgrens en zuidgrens van terrein 25 en betonnen toevoersloot tot Dam 4. Het terrein behoort tot het binnenduin en ligt in 3 gemeentes t.w. ca. 34% in Zandvoort, ca. 61% in Bloemendaal en ca. 5% in Noordwijkerhout.