De grenzen van het terrein worden gevormd in het noorden en westen door het grensraster van de A. W. duinen, ver der Zilkerpad, Westerkanaal en Noordoosterkanaal tot P. E. N. gebouwtje. Het terrein behoort tot de zeeduinen met uitzondering van het noordoostelijk deel van het terrein, genaamd Doktersdrift en Dennenstrook. Dit deel van het terrein moet tot het middenduin gerekend worden.