De grenzen van het terrein worden gevormd door een graspad (zuidgrens van terrein 32),het van der Vlietkanaal, raster van Museumduin, graspad tot N. O. kanaal, N. O. kanaal, Oranje Kom, Sprenkelkanaal, Korte Sprenkelkanaal, betonnen toevoersloot tot raster Verdeelvijver , wandelpad, stukje Blauwe weg, brandgang tot Waterslagtoren, dan dennenbosgrens tot grensraster van A. W. duinen en dit volgen tot Dennenstrook t.h.v. P.E.N. gebouwtje. Het terrein behoort tot het binnenduin met uitzondering van de westelijke helft van het Hozenwaterveld wat tot het middenduin behoort.