Evenals vorige jaren werden ook in 1975 en 1976 watervogeltellingen gehouden om te trachten het aantal broedparen vast te stellen. Deze tellingen werden bij gebrek aan voldoende mankracht in beide jaren slechts eenmaal uitgevoerd, t. w. op 24 mei 1975 en 16 mei 1976.