Er werd weer medewerking verleend aan de internationale waterwildtellingen, die landelijk georganiseerd werden door het Rijks Instituut voor Natuurbeheer (R.I. N.). De heer M. O. Boerman † telde het gehele gebied in 1975 en de tellingen in 1976 werden door H. Vader verricht.