Het vangseizoen liep van 1 juli t/m 30 nov. en is in twee delen op te splitsen, n.l. het “mistnetten” en de “Vinkenbaan”. Het mistnetseizoen liep van 1 juli t/m 28 sept.In deze periode werd op 17 dagen gevangen, meestal gedurende de gehele dag. Er werd toen vrijwel uitsluitend met mistnetten gevangen, een enkele maal gekombineerd met enige inloopkooien.