In 1976 ontvingen wij 52 terugmeldingen van vogels die in de A. W. duinen geringd werden en nog 16 terugmeldingen van “Elders” geringde vogels. Hieronder waren weer enige interessante terugmeldingen zoals, 1 Kuifeend uit Noord Ierland, 2 Kuifeenden en 3 Tafeleenden uit Frankrijk, 1 Kievit uit Spanje, 1 Overloper 5 jaar na ringdatum uit Noorwegen, 1 Kokmeeuw 9 jaar na ringdat um, de ring werd afgelezen in Denemarken, 2 Graspiepers uit Spanje, 1 Groenling 4 jaar na ringdatum uit Noorwegen, 3 Vinken uit Groot-Brittannië waarvan 1 eks. minstens 7 jaar oud was, 1 Vink uit Noorwegen en 1 Spreeuw uit Zweden.