(1977+1978) In de vijftiger-en zestiger jaren werden de infiltratiegebieden gemaakt. Hiervoor werden veel asfaltwegen aangelegd en enige smalle graspaden omgevormd tot asfaltwegen. Zo’n 15 jaar geleden begon men met het verbreden van de oude kanalen, waarbij de hierlangs lopende paden en wegen vaak honderden meters werden verlegd, waardoor het gebied ekstra werd versnipperd. Bovendien werden beide oevers van de verbrede kanalen voorzien van brede bermpaden. In deze periode werden ook de toegangswegen naar de belangrijkste ingangen verbeterd en de grote parkeerterreinen aldaar aangelegd. Hierna werden, ca. 10 jaar geleden, veel smalle graspaden verbreed en nieuwe paden aangelegd om te dienen als gemarkeerde wandelroutes. Dit alles heeft mede tot gevolg gehad, dat het bezoekersaantal steeg en dat het ca. 3300 ha. grote terrein grotendeels ontsloten werd. In totaal zijn nu ca. 250 km. wegen en paden aanwezig;op te splitsen in de volgende soorten: 80 km. asfalt of betonwegen. 5 km. met puin verharde wegen. 20 km. met maaisel bestrooide paden (wandelroutes). 50 km. goed beloopbare bermpaden langs kanalen en toevoer sloten. 25 km. veel belopen onverharde paden of brandgangen. 70 km. smalle onverharde paden die weinig belopen worden.