Er werd weer medewerking verleend aan de internationale waterwildtellingen, die landelijk georganiseerd werden door het Rijks Instituut voor Natuurbeheer. (R. I. N. ). In 1977 werd het gehele gebied geteld door H. Vader. In 1978 werd het gehele gebied geteld door K. Beylevelt en H. Vader.