Gewaarschuwd door de enorme botulisme-eksplosie in 1976, waren we in 1977 voorbereid op een nieuwe botulisme-eksplosie. Doordat hoge temperaturen achterwege bleven en ook de waterstand in de infiltratiegebieden bizonder hoog was, rekenden we eigenlijk niet op een vroegtijdig begin van het botulisme. Door een amateur-ornitholoog de heer J. Walters, werd echter omstreeks 20 mei al een flink aantal adulte Kokmeeuwen dood of stervend aangetroffen in een Kokmeeuwenkolonie in het derde infiltratiegebied. Hij verzamelde op één dag 70 Kokmeeuwen en alarmeerde het waterleidingbedrijf. Hierna werd het opruimen van de kadavers weer uitgevoerd door de bewakingsdienst.