In 1977 ontvingen we 68 terugmeldingen van vogels die geringd werden in de A. W. duinen en nog 2 terugmeldingen van “Elders” geringde vogels. Hieronder waren weer enige interessante terugmeldingen zoals: 1 Krakeend na 2½ jaar gekontroleerd in Engeland. 1 Kuifeend na 1 jaar geschoten in de broedtijd in U.S.S.R. op 3550 km. ten N. O. van de ringplaats. 1 Kuifeend na bijna 3 jaar geschoten in de broedtijd in U.S.S.R. op 3050 km. ten N. O. van de ringplaats. 1 Torenvalk na ruim 1 jaar uit Frankrijk, 300 km. ten Z.W. van de ringplaats. 1 Meerkoet ruim 9 jaar na ringdatum dood gevonden bij Leiden. 1 Bosruiter 4 dagen na ringdatum geschoten in Frankrijk, 1000 km. ten zuiden van de ringplaats. 1 Ransuil na 2½ jaar uit België, 200 km. Z. W. van ringplaats. 3 Spreeuwen uit Engeland en 1 uit Noorwegen.