In het duingebied van Zuid Kennemerland wordt al langere tijd onderzoek gedaan naar verschillende aspekten van behoud en beheer van het duinmilieu door een aantal niet professionele groepen en personen. Hoewel het duingebied van Zuid Kennemerland verschillende eigenaren en beheerders kent, is het in ekologisch opzicht één geheel. Ook uit oogpunt van natuurbehoud, natuurbeheer en planologie dient het gebied als één geheel te worden opgevat. Het is daarom een goede zaak dat de aktiviteiten van vrijwilligers zo gekoördineerd worden, dat de resultaten gebruikt worden voor een beheersvisie gericht op het gehele gebied.