-- (1979 + 1980) De bermpaden langs het Noord-Oosterkanaal worden steeds regelmatiger belopen, waardoor de watervogels in dit kanaal in toenemende mate worden verstoord. Het aantal trimmers neemt nog steeds toe, waardoor vooral in de ochtenduren, zelfs met slecht weer, nog vrij veel personen aanwezig zijn. Een flink aantal van deze trimmers loopt vrij grote afstanden, tot 30 á 40 km. , waardoor in een groot deel van het duingebied verstoring optreedt. In jan/feb 1980 werd ten behoeve van de zweefvliegclub in het zuidelijk duin aan de oost-en noordzijde van het zweefvliegveld een groot aantal populieren omgehakt. Vooral de groep van 10 prachtige oudere populieren met stammen van 35-50 cm. doorsnede die aan de oostzijde van het zweefvliegveld groeiden, zullen door vele vogels gemist worden. Doordat het de enige oudere bomen in dit deel van het duin waren, zullen vooral de spechten en de vele zangvogels die in de oude spechtengaten broeden tevergeefs naar broedgelegenheid zoeken.