De lijst met veldwaarnemingen werd samengesteld uit de gegevens van K. Beijlevelt, F. J. Koning , P. C. van Spanje, I. M. van Spanje en H. Vader. Deze waarnemingen werden voornamelijk in de weekends verzameld, vooral tijdens broedvogelinventarisaties en tijdens de ringactiviteiten in de nazomer en herfst. Het ca. 3300 ha. grote duingebied kan door 5 personen die maar over beperkte tijd beschikken uiteraard niet volledig onderzocht worden. Bovendien werden de vergunningen voor 1980 pas half mei afgegeven. Bij de belangrijkste waarnemers ontstaan tijdens de vakanties in het voorjaar hiaten van ruim 1 maand in de waarnemingen. Met bovenstaande feiten dient rekening gehouden te worden bij de interpretaties van de waarnemingen.