Wederom werd medewerking verleend aan de nationale waterwildtellingen die georganiseerd werden door het Rijks Instituut voor Natuurbeheer ( R. I. N. ) en Staatsbosbeheer. In 1979 en 1980 werd het gehele gebied geteld door H. Vader. Uit de tellingen bleek ook nu weer hoe belangrijk de A. W. duinen zijn als rust-, rui-en foerageergebied voor het waterwild in de regio Zuid-Kennemerland.