Voor de roofvogels die Veldmuizen als hoofdvoedsel gebruiken bleek het broedseizoen 1980 gunstig te zijn. Dit hield verband met het feit dat de Veldmuis in de loop van 1980 in vele delen van het land zeer talrijk werd. Dit verschijnsel “muizentopjaar” treedt met een zeer sterke regelmaat op. In de A. W. duinen om de drie jaar. In het totaal worden tijdens het broedseizoen de volgende aantallen bezette territoria vastgesteld: 28 Bosuilen, 13 Ransuilen en 3 Torenvalken. Over de stand van broedresultaten van de Sperwer en de Boomvalk zal in de toekomst geen verslag meer worden uitgebracht vanwege de gerezen bezwaren tegen de nestcontroles.