De winter 1978/1979 begon reeds in de laatste dagen van november 1978. In december 1978 kwam regelmatig vorst voor, met twee onderbrekingen, t.w. van 8-16 en van 24-28 dec. Langs de kust was op 5 dec. massale wegtrek waar te nemen van Kievit, Goudplevier en vele soorten ganzen. Deze “coldrush” stond mede onder invloed van flinke sneeuwval, Op 7 dec. waren de meeste infiltratiegeulen in de A. W. duinen al grotendeels dichtgevroren, In jan. en febr. kwam de temperatuur s’ nachts nauwelijks meer boven het vriespunt, met perioden van strenge en zeer strenge vorst. Op 5 jan. 1979 werd de laagste temp. van -24°C gemeten in Emmeloord. In de eerste dagen van jan. namen de aantallen Grote Zaagbekken en Nonnetjes in de A. W. duinen sterk toe en op 4 jan. was er over de duinen een massale trek in zuidelijke richting van Riet-, Kleine Riet-, Kol-en Grauwe Ganzen, Smienten, Gr. Zaagbekken, Wilde-en Kuifeenden.