Het vangseizoen liep van 21 juli t/m 29 nov. Deze periode is in twee delen op te splitsen, n.l. het vangen met mistnetten en het vangen op de vinkenbaan. Het mistnetseizoen liep van 21 juli t/m 22 sept. In deze periode werd op 19 dagen gevangen, meestal in de weekends en gedurende de gehele dag, Er werd toen ook regelmatig met enige inloopkooien gevangen.