Het vangseizoen kiep van 26 juli t/m 7 dec. en is weer in twee delen op te splitsen, in het vangen met mistnetten en het vangen op de Vinkenbaan. Het mistnetseizoen liep van 26 juli t/m 19 sept. In deze periode werd op 24 dagen gevangen, mee stal gedurende de gehele dag. In deze periode werd ook met enige inloopkooien gevangen.