1984 t/m 1986; Het aantal duinbezoekers nam nog jaarlijks onrustbarend toe. Helaas werd de grootste toename niet veroorzaakt door natuur- en rustzoekers, maar door trimmers. Het is vooral het in groepsverband trimmen wat de meeste verstoring, ook bij natuurliefhebbers, teweeg bracht. Het is jammer dat de directie nog steeds geen passende maatregelen heeft getroffen om aan de overlast een einde te maken. De wandelaars worden ook steeds ondernemender, waardoor ook de voorheen nog nauwelijks bezochte terreindelen ook onder de recreatie gaan lijden. De verschillende vogeltellingen ondervinden hierdoor steeds vaker hinder. De recreatiegevoelige broedvogels krijgen het ook steeds moeilijker.