De lijst met waarnemingen werd samengesteld uit de gegevens van F.J.Koning, P.C. van Spanje en H.Vader. Deze gegevens werden aangevuld met enige gegevens van F.Hieselaar. De waarnemingen uit het journaal van het Vogelringstation werden ook in de veldwaarnemingen verwerkt.