De samenstelling van de roofvogelpopulatie vertoont nog steeds interessante ontwikkelingen. De oorzaken van de aantalsschommelingen zijn zeer complex en worden hierna per soort behandeld.