Tijdens strenge winters treedt vaak sterfte op bij watervogels. Dit gebeurt vooral als de winter lang aanhoudt. Vooral bij Roerdompen en Blauwe Reigers is het sterfte percentage dan zeer hoog. Sinds het voorkomen van grote aantallen Vossen is het vinden van dode vogels niet zo eenvoudig meer. Vaak zijn de kadavers al na één nacht verdwenen. Alleen de vogels die in het water liggen kunnen nog verzameld worden. Het lijstje dood gevonden vogels zegt dus niet veel over het werkelijke aantal winterslachtoffers.