Eerste infiltratiegebied, groot 214 ha, waarvan 29 ha geulen en toevoersloten en 185 ha land en moeras. Grenzen: Noordoosterkanaal in het noorden, Barnaartkanaal in het oosten, as van de 1000m – weg in het zuiden en Westerkanaal in het westen.