Als het waarnemingen aan de “Lammetjesplas” betreft, is dit er uitdrukkelijk bij opgegeven. Voor de namen der waarnemers zijn afkortingen gebruikt. Indien op één dag door twee of meer waarnemers afzonderlijk is waargenomen (dus niet gelijktijdig), zijn de betreffende afkortingen van elkaar gescheiden door een punt-komma. Hebben ze gezamenlijk waargenomen, dan staat er tussen de afkortingen een komma.