Te wille van de overzichtelijkheid en met het oog op de plaatsruimte zullen, te beginnen met bovenstaande opgave, de waarnemers uitsluitend bovenaan in de kolommen worden genoemd en niet meer tussen de cijfers in. Het wil dan niet zeggen, dat alle genoemde waarnemers de soorten resp.