Met het oog op de plaatsruimte hebben wij de waarnemingen, die overdag en ’s avonds op dezelfde dag gedaan zijn, gecombineerd in één kolom opgenomen, Daarbij betekent av: ’s avonds, terwijl van twee cijfers gescheiden door een / het eerste betrekking heeft op de waarneming overdag en het tweede op die van ’s avonds. In de lijst zijn jongen, die onder de hoede van de ouden waren, niet opgenomen. Wel is vóór de soortnamen aangegeven, of de betreffende soort broedende is aangetroffen, dan wel met jongen is gezien.