De eerste 2 exemplaren werden waargenomen op 31 maart. Het aantal steeg in de loop van april tot 4 à 5 exx. en vanaf begin mei waren er constant 3 paar, terwijl een enkele maal een 7e ex. werd gezien. Eén paar broedde bij de Z.0.-oever; het nest steunde op een daar liggende tak. Doordat eind mei het water sterk zakte, is dit nest in het ongerede geraakt. Daar vlakbij tussen de biezen op het droge was blijkbaar al een nieuw nest gemaakt, want op 15 juni werd een dodaarspaar met 2 jongen geconstateerd.