Ondergenoemde cijfers geven aan: stand in cm boven N.A.P. De winter 1959/60 was niet erg nat en de waterstand was op januari dan ook vrij laag. Volgens een waarneming op 7 februari was het water iets gestegen, zodat het tegen de oevers van de eilanden stond. Midden maart was het meer al weer iets droger geworden en op de peilschaal, die toen juist geplaatst was, kwam het water tot 129. Begin mei bleek het tot 119 te zijn gezakt en begin juni zelfs tot 104 cm. De zandbank lag toen bloot, wat in twee jaar niet het geval was geweest.

Mededelingenblad Vogelwerkgroep Haarlem

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

W.J. Akkerman, T. Bloem, & F. Bloem. (1961). Waarnemingen aan het “Grote Vogelmeer” in de Kennemerduinen gedurende 1960 (en de belangrijkste waarnemingen in het 4e kwartaal van 1959). Mededelingenblad Vogelwerkgroep Haarlem, 11(1), 41–45.