In 1961 is er helaas niet zo vaal: aan het luimeer geïnventariseerd als in de voorgaande jaren. Vooral uit de broedtijd er weinig waarnemingen. Het aantal malen, dat er waargenomen is, verdeeld over de tijden van het jaar, is als volgt: in de 5 maanden jan. – mei 38 maal “ “ 3 “ juni – aug. 9 maal “ “ 4 “ sept.- dec. 18 maal totaal dus 65 maal, maar dat zijn lang niet allemaal volledige inventarisaties. Om in het vervolg van geregeld waarnemen verzekerd te zijn, zal door een aantal mensen bij toerbeurt volgens een vastgesteld rooster aan het Meer worden geïnventariseerd.