Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

onbekend. (1901). Mededeeling van Mevr. de Wed. S. Suringar-Valckenier, dat zij de ontbrekende gelden voor de uitgave van den Prodromus Florae Batavae voor hare rekening neemt. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 11(1), 361–362.