Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

J.W.C. Goethart. (1901). Inhoudsopgave der botanische litteratuur uit de aanwinsten voor de bibliotheek der Nederlandsche Botanische Vereeniging gedurende het jaar 1900. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 11(1), 432–456.