Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

onbekend. (1901). Lijst der Boekwerken, voor de Bibliotheek der Nederlandsche Botanische Vereeniging uit de nalatenschap van wijlen Prof. W. F. R. Suringar ten geschenke ontvangen. A° 1900. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 11(1), 459–530.