Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

onbekend. (1902). Uit te schrijven Herbarium-prijsvraag voor alle provincies, in te zenden vóór of op 1 September 1902, vóór of op 1 September 1903 en te beoordeelen in 1903. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 12(1), 784–785.