Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

onbekend. (1903). Mededeelingen omtrent het legaat van wijlen den Heer H. J. Kok Ankersmit en voorloopig voorstel van het Bestuur tot beheer van het gelegateerde kapitaal. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 13(1), 950–953.