Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

onbekend. (1903). Voorstel tot het houden van een gecombineerde excursie met de leden van de Société royale de Botanique de Belgique op Nederlandsch en Belgisch grondgebied. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 13(1), 954–954.