Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

J.W.C. Goethart. (1905). 3e Bijlage tot de vergadering van 26 Februari 1905. Verslag over de belangrijkste resultaten van het wetenschappelijk werk der Afdeeling gedurende het jaar 1904. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 16(1), 91–101.