Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

J.W.C. Goethart. (1905). Bijlage tot de algemeene vergadering van 26 Februari 1905. Verslag der Vergadering op uitnoodiging der Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging op 22 April j.l. te Amsterdam gehouden ter bespreking van maatregelen tot bescherming van natuurmonumenten. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 16(1), 134–138.