Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

L. Vuyck. (1906). Verslag der Algemeene Vergadering der Nederlandsche Botanische Vereeniging, gehouden te Utrecht, op 25 Febr. 1906, in het Botanisch Laboratorium, ’s middags 1 uur. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 17(1), 23–33.