Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

W.W. Schipper, & D. Lako. (1908). Verslag betreffende de Prijsvraag voor het inzenden voor Nederlandsche Herbaria, uitgeschreven door de Nederlandsche Botanische Vereeniging, in Mei 1906. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 19(1), 18–26.