Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

J.W. Moll, H.J. Calkoen, E. Heimans, & A. Pulle. (1908). Nota van toelichting tot de Ontwerp-Statuten der Nederlandsche Botanische Vereeniging en 5 daarbij behoorende Ontwerp-Reglementen voor de in de Statuten genoemde Commissies. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 19(1), 45–46.