Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

E. Heimans, & Th. Weevers. (1910). Rapport van de Commissie belast met het nazien der op het kapitaal der Vereeniging betrekking hebbende bescheiden en van de rekening en verantwoording van den penningmeester. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 20(1), 43–45.