Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging

Cath. Cool. (1925). Bijdrage tot de Mycologische Flora van Nederland door de Conservatrice der Ned. Mycol. Ver. (Vervolg op de in Ned. Kruidk. Arch. 1923 Gepubliceerde nieuwe Basidiomycetae). Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 3, 34(1), 217–221.